KATEGORİLER 

 


 

 

 • KURULUŞTAN BUGÜNE

İNTES (Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası), 05 Şubat 1964 tarihinde aşağıda isimleri yazılı inşaat sektörünün saygın temsilcileri tarafından kurulmuştur.

Ayrıca, altmışlı yılların, Endüstri İlişkileri Mevzuatının yeni kabul edildiği yıllar olduğu, buna ilave olarak, o yıllarda Türk müteahhitlik sektörünün yeni yeni oluşmaya başladığı ve var olma savaşı verdiği hatırlanıldığında, İNTES’in kuruluşunun anlamı ortaya çıkacaktır.

İNTES, işveren sendikalarının bağlı bulunduğu üst kuruluş olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyesidir. İnşaat işkolunda TİSK’e üye tek işveren sendikasıdır.

Merkezi olan Ankara’da faaliyetlerini yürütmektedir.   


MEBUS ERGÜVENÇ                 (1964-1964)

ORHAN YAVUZ                            (1964-1965)

HAYDAR SİCİMOĞLU                (1965-1976)

NURETTİN KOÇAK                    (1976-1979)

OĞUZ GÜRSEL                          (1979-1989)

YAVUZ KILIÇ                                (1989-1992)

ATİLA ŞENOL                               (1992-1993)

İBRAHİM ŞENCAN                     (1993-2001)

M. ŞÜKRÜ KOÇOĞLU              (2001-2013)

CELAL KOLOĞLU                      (2013...........)

 

 

İNTES, kurulduğu günden bu yana başta aşağıda belirtilen konular başta olmak üzere üyelerine hizmet üretmekte, her geçen dönemde bu hizmetleri, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda çeşitlendirmektedir. Bu kapsamda İNTES,
 


 • 50 YILDIR;

Sektör sorunlarını daima ön planda tutarak tüm kamu kurumve kuruluşlarına düzenli olarak rapor göndermekte, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi aktarmaktadır.

Sektörü ilgilendiren mevzuat çalışmalarında, her zaman en iyi sonucun alınması için tüm platformlarda etkin rol almaktadır.

Toplu iş sözleşmesi imzalamaktadır.

İnşaat sektörünü, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) bünyesinde temsil etmektedir.
 

 • 38 YILDIR;

 Birim fiyat ve rayiç çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

Üyelerin hukuki sorunlarına çözüm üretilmektedir.

Mahkemelere bilirkişilik hizmeti verilmektedir.
 


 • 28 YILDIR;SSK’da ölçümleme ve asgari işçilik oranları uygulamasında bilirkişilik yapılmaktadır.

“Geleneksel Toplantılar” düzenlenmektedir.

 
 


 • 24 YILDIR;
İki ayda bir “İnşaat Sanayi Dergisi” çıkarılmaktadır.
 

  


 • 10 YILDIR

“Çözüm Arama Konferansları” düzenlenmektedir.
 

  


 • 10 YILDIR

İNTES Genç yöneticiler Grubu tarafından “Genç Yönetici” Gazetesi çıkartılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 


 • 6 YILDIR

 “Mevzuat ve Endüstriyel İlişkiler Komisyonu” toplantıları yapılmaktadır.
 


 • 5 YILDIR


Dünya Gazetesi ile birlikte “İnşa Edenler Zirvesi ” gerçekleştirilmektedir
 
 


 • 6 YILDIR

“Uluslararası Mevzuat Seminerleri” düzenlenmektedir.

Uluslararası Mevzuat Seminerlerinde yurt dışında en çok iş üstlenen ülkeler ve hedef Pazar olarak seçilen ülkelerle ilgili olarak bilgiler aktarılmaktadır.2. FAALİYET ALANLARI

İNTES, üye firmaların ortak hak ve menfaatlerinin her platformda savunulması için Bakanlıklar, ilgili genel müdürlükler ve diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile müşterek toplantılar düzenlemektedir. Sorunların çözümü için sivil toplum kuruluşu olarak aktif bir rol üstlenilmiştir.

Mevzuat Çalışmaları

Sektörü ilgilendiren mevzuat çalışmalarında, temsil edilen kuruluşlar adına her zaman en iyi sonucun alınması için tüm platformlarda etkin rol alınmaktadır.

Kamu İhale Kanunu

Çalışma Hayatı Mevzuatı

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Yapı Denetimi Kanunu

Kamuyla Ortak Çalışmalar
 

Müteahhitlik Sektör Kurulu Raporu

Devlet Planlama teşkilatı tarafından  9. Kalkınma Planı  (2007 – 2013) İnşaat, Mühendislik – Mimarlık, Teknik Müşavirlik Ve Müteahhitlik Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu hazırlık çalışmalarında görev alınmıştır.
 

İnşaatta İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin organizasyonlarda destekleyici kurum olarak yer alınmaktadır. 
 

Birim Fiyat Analizleri

Yeni ihale kanunundan önce uygulanan mevzuata göre, kamu inşaatlarına yapılacak ödemelerde kullanılan birim fiyatların belirlenmesinde İNTES, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na her yıl görüşlerini sunmaktadır.
 

Deprem Şurası

İNTES, 2004 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından düzenlenen Deprem Şurasına katılarak sektör görüşlerini sunmuştur. Şura için özel olarak kapsamlı bir deprem raporu hazırlanmıştır.
 

İktisat Kongresi

İNTES, iktisat Kongresinde İnşaat Sektörüne ilişkin raportörlük görevini üstlenmektedir.
 

İş Mahkemelerine Bilirkişilik

İNTES,  28 yıldır mahkemelere bilirkişilik hizmeti vermektedir.
 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

İşkolunda adil, dengeli ve bilimsel ücret sisteminin kurulmasını sağlamak ve daha iyi çalışma ortamı yaratmak için çalışmalar yapan veya yaptıran Sendikamız  bu amaçları doğrultusunda Genel sekreterlik vasıtası ile Asgari Ücret Tespit komisyonunda işveren temsilcisi olarak görev almaktadır.
 

Asgari İşçilik Oranları Çalışması

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından inşaat işlerinde Asgari İşçilik Oranı uygulanmaktadır. Oranların tespiti için SGK bünyesinde kurulan Asgari İşçilik Oranı Tespit Komisyonu TİSK temsilcisini İNTES belirlemektedir.
 

İktidar ve Muhalefet Parti Gruplarına  Sektör Raporları Çalışmaları

İNTES, İnşaat Sektörünün önemli konularına, sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin hazırladığı ayrıntılı raporları, parlamento yetkililerine ileterek ortak çalışmalara altyapı hazırlamaktadır.  Bu raporlardan bazıları kamu ve özel sektör kuruluşlarına da ulaştırılmakta ve sektörle ilgili kamuoyu oluşturulmaktadır.
 

Çalışma Komisyonlarında Üstlenilen Görevler

Hazine Müsteşarlığı, Çalışma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere sektörle ilgili oluşturulan çalışma komisyonlarına da iştirak edilerek sorunlar aktarılmaktadır.

 • Toplu İş Sözleşmeleri
   

İNTES, üyesi firmalar adına yasal olarak toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisine sahiptir. İNTES Kurulduğu 1964 yılından bu yana Toplu İş sözleşmeleri  imzalamaktadır.

 • Toplantı-Seminer-Faaliyetleri
   

Geleneksel Toplantılar

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası’nın (İNTES) uzun yıllardır düzenlediği “Geleneksel Toplantıları” nda sektör camiası bir araya gelmektedir.  

Geleneksel toplantılarımız üye firmalarımızın ev sahipliğinde gerçekleşmektedir.

1984 yılından beri süren bu gelenek ile 100’lerce konuşmacımız onur konuğu oldu. 10.000’lerce katılımcı konuğumuz oldu.

Toplantılarımızın onur konukları Bakanlarımız, üst düzey bürokratlar ve sektörün duayenleri olmaktadır.

Bu toplantılarda, ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki inşaat sektörü ile ilgili bilgi, görüş ve öneriler gündeme getirilmektedir.

Bugüne kadar Geleneksel Toplantımıza ev sahipliği yapan firmalarımız ve konuşmacılarımızın listesi için tıklayınız.

Çözüm Arama Konferansları
 

İNTES’in 2002 Şubat ayından itibaren başlattığı “Çözüm Arama Konferansları” sektör temsilcilerinin ilgili bürokrat ve akademisyenlerle temel sorunları ve çözüm yollarını aradığı bir platform oluşturdu.

Çözüm Arama Konferansları,   inşaat sektörünü ilgilendiren konuların sektörün de desteği ve görüşleri doğrultusunda tartışılmasını sağladı.
Çözüm arama konferansları listesi için tıklayınız.

Devamı için tıklayınız.

 

 Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Bize Ulaşın | İNTES

© İNTES, 2009 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
4. Cadde 719'uncu Sokak No: 3 Yıldız/Çankaya-ANKARA
T : 0 312 441 43 50
F : 0 312 441 36 43
Turuncu